Bestyrelse

Bestyrelse

Anders Thers (Formand)
Formand@dragoercykelklub.dk

31 41 02 70

Henrik Jensen (FB og Hjemmeside)

(Næstformand)


Niels Kristiansen (Løbsansvarlig -

Træning)

Jørgen Møller (kassér)
Kasser@dragoercykelklub.dk
24 66 51 98

Ola Yndeheim (Træning)